Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
[GM]YAMAHA
120
205926989
2
ShopNew
120
86014301
3
SoiDaTinh5
120
73432494
4
SoiDaTinh3
120
70482885
5
QuyKiemSau
120
67251739
6
__IPone__
120
66862360
7
__Dame__
120
65600053
8
MynaMiu
120
65260181
9
_Gird_Yoona_
120
65065772
10
SoiDaTinh7
120
65016319
11
__PheoKa__
120
64758757
12
AC_NgocAnh
120
64644638
13
AC_PeAnh1
120
64367401
14
EasyAnh
120
63991056
15
SoiDaTinh2
120
63976036
16
ThienAnh
120
63885388
17
SoiDatinh4
120
63878850
18
BaoBao
120
63427650
19
__HipDem__
120
62705709
20
_lady___
120
62489501