TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
7up
108_BanhXeo
4
12521896
2
TH_TrueMilk
108____Hero
4
12514086
3
LoDuyen
Troll__108
4
12503501
4
Ha
HeRo
4
11192950
5
BoGia
bah_hai_duog
1
5877
6
LaoDat
79_AnhDat
1
3996
7
MiLo
79______MiLo
1
2328
8
PTfam1
79_fam
1
582
9
1st_Tinh
Tinh
1
0
10
KimChi
79__Thief
1
0