Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
PTfam1
120
533,099,872 gold
2
OcSen
120
341,849,753 gold
3
MS_001
120
280,168,265 gold
4
KingSro
120
183,565,341 gold
5
Rua
117
152,155,518 gold
6
Girl_EURO
120
139,990,166 gold
7
CherryPham
120
119,689,274 gold
8
MSN01
100
96,102,751 gold
9
Zing_Zhing
113
71,206,817 gold
10
Chich_WIN3
115
39,891,167 gold