Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM]YAMAHA
120
104,651,029,874 gold
2
TheArrow
120
1,168,211,375 gold
3
PeThao
120
687,858,330 gold
4
Anh_Huy
120
433,119,997 gold
5
LaoDat
120
346,667,313 gold
6
FC_LangQuen
116
285,477,254 gold
7
RF
116
160,680,534 gold
8
MiLo
120
151,050,448 gold
9
ZERO
120
140,120,247 gold
10
_ONgaiVaCham
118
129,616,132 gold