Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM]YAMAHA
120
104,651,029,874 gold
2
TheArrow
120
1,168,211,375 gold
3
PeThao
120
687,858,330 gold
4
PTfam1
120
533,099,872 gold
5
Anh_Huy
120
433,119,997 gold
6
LaoDat
120
346,667,313 gold
7
OcSen
120
341,839,489 gold
8
FC_LangQuen
116
285,477,254 gold
9
MS_001
120
280,160,555 gold
10
KingSro
120
183,565,341 gold